Heeft u een verwijzing van het CBR? Dan kunt u een afspraak maken.

Om een afspraak te maken stuurt u een e-mail naar info@neurokeuringen.nl
Vermeld in de e-mail:
uw naam en contactgegevens (inclusief adres)
uw Zorgdomein-code
of het gaat om rijbewijs categorie 1 (motor, auto en tractor) of categorie 2 (vrachtauto en bus).

Alle keuringen vinden plaats op dinsdagavond tussen 18.00 – 21.00 uur.
Weet u al dat u bepaalde dinsdagavonden niet kunt? Geef dit aan in de e-mail dan kunnen wij hier rekening mee houden.

U ontvangt vervolgens een e-mail retour met daarin de datum en het tijdstip van de afspraak. In die e-mail vragen wij u ook om vooraf te betalen via overmaking. Pas nadat de betaling door ons is ontvangen is de afspraak definitief.
Mocht u geen antwoord e-mail van ons in uw mailbox aantreffen, check dan uw reclame- of  spambox.
Meer uitleg over kosten en betaling vindt u hier.

Wat neemt u mee naar de afspraak?
Uw geldige legitimatiebewijs
Verwijsbrief van het CBR met de Zorgdomein-code (Heeft u deze niet? U kunt u deze online opzoeken op MijnCBR.)
Een actuele medicatielijst
Eventuele lab uitslagen
Bent u onder behandeling van een neuroloog? Neem dan de meest recente brief mee.
Uitdraai van de laatste drie maanden van uw CPAP-apparaat, als u wordt gekeurd vanwege OSAS/slaap-apneu.
(Dit kunt u opvragen als PDF bij de fabrikant van uw apparaat of bij uw behandelend specialist voor OSAS.)
Een familielid/bekende, als u wordt gekeurd vanwege dementie/MCI.
Naar keuze: het formulier Afzien van het inzage-, correctie- en blokkeringsrecht.