Inzage-, correctie- en blokkeringsrecht
U heeft het recht om het rapport eerst zelf te zien (inzagerecht) en eventueel te corrigeren (correctierecht). Indien u het niet eens bent met de conclusie heeft u het recht de rapportage te blokkeren (blokkeringsrecht). De neuroloog verstuurt het rapport dan niet naar het CBR.

Let op: het CBR zal bij gebruik van het blokkeringsrecht uw rijbewijs ongeldig verklaren!

Alleen inzage
Wilt u wel een kopie van het keuringsrapport ontvangen, maar geen gebruik maken van uw correctie- en blokkeringsrecht?
Vul dan het formulier ‘Afzien van het inzage- correctie en blokkeringsrecht’ in en kruis aan dat u een kopie van het keuringsverslag wilt ontvangen. U krijgt dit formulier bij de keuring.
De neuroloog stuurt het rapport digitaal in aan het CBR. U ontvangt hiervan een kopie in het klantenportaal ‘mijn.cbr.nl’.

Ook afzien inzagerecht
Wilt u dat we uw rapport rechtstreeks naar het CBR sturen? En hoeft u geen kopie van het keuringsrapport te ontvangen?
Vul dan op het formulier in dat u geen gebruik wenst te maken van uw inzage-, correctie- en blokkeringsrecht. U krijgt dit formulier bij de keuring.

Formulier al thuis invullen?
Indien u dit wil kunt u het formulier al thuis uitprinten, doorlezen en invullen en vervolgens meenemen naar de keuring.
U bent hier echter niet toe verplicht.