– Epileptische aanval(len)
– Slaapstoornissen
– Intracraniële tumoren
– Doorbloedingsstoornissen van de hersenen
– Stationaire beelden
– Schizofreniespectrumstoornissen en andere psychotische stoornissen
– Bipolaire en depressieve stoornissen
– Angststoornissen
– Dissociatieve stoornissen
– Overige cognitieve stoornissen, anders dan dementie
– Regelmatig gebruik van psychoactieve middelen (zoals alcohol en drugs)
– Verstandelijke handicap ADHD (inclusief subtypen)
– Autismespectrumstoornissen (ASS)